LİMAN BAŞKANLIĞI ( Tıklayınız )
 
 
 
1-) KURUMUN KİMLİĞİ
 
      A-) TARİHÇE
Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 14.04.1925 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile başlamıştır. Kefken Liman Başkanlığı, kuruluşundan itibaren Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya Daire Başkanlığı gibi birimlere bağlı olarak hizmet verirken, 10.8.1993 tarih ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
26.09.2011 tarih ve 655 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile (Denizcilik Müsteşarlığı lağv edilerek) kurulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedir.
 
 
 
       B-) İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 
Adres                 : Kefken Mah. Engin Sk. No:19  Kandıra/Kocaeli
Telefon/Fax       : (0262) 563 60 04 / 563 65 63
e-mail                :  kefken.liman@udhb.gov.tr
 
      C-) YÖNETİCİ BİLGİLERİ
 
Üst yöneticisi; Bakanlığa bağlı olarak görev yapan Liman Başkanı’dır.
Liman Başkanı :  Tuncay AKBOĞA
Atama Tarihi    :  27.07.2017
Telefon             :  (0505) 493 09 33
e-mail               :  tuncay.akboga@udhb.gov.tr
 
2-) KURUMUN GENEL ÖZELLİKLERİ
       A-) KURUMUN ANA FAALİYET ALANI
Liman Başkanlıkları, 618 sayılı Limanlar Kanun, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Kanun, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve yürürlükte bulunan diğer ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme ile ilgili hükümlerin idare adına taşradaki icra organıdır.
Liman Başkanları, idari sınırları içinde; ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden birinci derecede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına karşı sorumludur.
Bu sorumluluğun gereği olarak; Yönetmelik ve ilgili mevzuatça kendilerine verilen görevleri yürütür ve görevli ve yetkili oldukları idari liman sınırları içerisindeki deniz, göl, nehir, sahil ve limanlarda seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili görev ve denetim hizmetlerini mevzuatın öngördüğü şekilde uygular.